Onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Crossphase B.V. verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen. Wij beschrijven duidelijk hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

Crossphase neemt jouw privacy serieus en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerde personeel of door ons geautoriseerde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via e-mail of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement, oftewel privacyverklaring, te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze.

Crossphase verstrekt jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig met de privacyverklaring en de geldende privacywet- en regelgeving.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens met als doel om talent aan Crossphase of aan onze klanten te koppelen. Crossphase.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

  • Sitebezoek
    Wanneer jij je aanmeldt op de website van Crossphase, in contact treedt met een van onze medewerkers of solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen.
  • Aanvragen van een whitepaper of het bekijken van een webinar
    De gevraagde persoonsgegevens gebruiken we om je het whitepaper op te sturen, maar slaan we ook op in onze database voor analyse-doeleinden.

Wij doen alle moeite jouw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. Wanneer je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die Crossphase aanbiedt wordt een persoonlijk profiel aangemaakt. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel zijn een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Crossphase verwerkt de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in het kader van de aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de aanwerving, en correspondentie met ons omtrent sollicitaties). Op deze manier kunnen wij jou informeren over bestaande en toekomstige vacatures bij ons en onze klanten en je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Hoe lang en waar bewaren wij jouw persoonsgegevens?

In geval van recruitment bewaart Crossphase jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Jouw gegevens worden opgeslagen op een server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Hotjar

Hotjar is een tool waarmee we kunnen zien waar bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op pagina’s. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn daarom niet naar personen te herleiden.

Facebook, LinkedIn en Vimeo

Op onze website zijn er knoppen opgenomen ter promotie op de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Vimeo. Door te klikken op deze knoppen of links worden de betreffende social-mediapagina's geopend en word je doorverwezen naar een pagina waarop onze privacyverklaring niet van toepassing is. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Vimeo om te zien wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

Nieuwsbrief

Via de website kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief waarmee we elke maand geïnteresseerden up-to-date houden en informeren op het gebied van online content en de diensten van Crossphase. Je e-mailadres wordt toegevoegd van de lijst van abonnees. Daarnaast bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard en niet aan derden verstrekt.

Cookies

Crossphase maakt gebruik van cookies, pixel tracking en andere technieken om onze websites, marketinginspanningen en services verder te verbeteren. Je kunt dit wanneer gewenst uitschakelen in je browserinstellingen. In cookies wordt informatie, zoals door jou aangegeven voorkeuren, opgeslagen op jouw apparaat. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Pixel tracking zorgt er voor dat wij kunnen zien via welk kanaal iemand op onze site is gekomen.

Daarnaast worden er cookies geplaatst door Google Analytics om websitebezoek bij te houden en rapportages te krijgen over het gedrag van de bezoekers. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Google Tag Manager

Voor het maken en bijwerken van tags maken wij op onze website gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een programma van Google waarmee we trackingcodes kunnen installeren. Door de Google Tag Manager code te installeren hoeven we niet elke code apart op de website te plaatsen. De tool fungeert als trigger voor andere tags die onder bepaalde omstandigheden wel gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens.

Google Analytics

Gegevens over jouw activiteiten op onze website: wij gebruiken Google Analytics en verzamelen gegevens over jouw activiteiten op onze website. Doordat wij je IP-adres hierbij niet opslaan, kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om jou te identificeren als persoon.

Internetbrowser en apparaattype: wij gebruiken Google Analytics en verzamelen gegevens over jouw browser en apparaat. Doordat wij je IP-adres hierbij niet opslaan, kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om jou te identificeren als persoon. Lees het privacybeleid van Google en van Google Analytics voor meer informatie.

LeadExpress Software

Op onze website is LeadExpress Software gekoppeld. Hiermee worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De LeadExpress Software slaat de IP-adressen van de bezoekers deels op. De IP-adressen van een deel van de organisatie wordt vervolgens gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Wanneer verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden?

Crossphase zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Crossphase kan jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie) of voor zover gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Crossphase kan jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heb jij inzage in jouw (persoons)gegevens, hoe kun je deze aanpassen of verwijderen?

Door een e-mail te sturen naar privacy@crossphase.nl kun je jouw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in dit verband jouw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, dan ontvang je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van jouw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je jouw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in jouw persoonlijk profiel. Wil je jouw gegevens uit onze database laten verwijderen, dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen jou op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren je zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of andere derden, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval deze partijen direct aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan ons te laten weten via het e-mailadres privacy@crossphase.nl. Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Contactgegevens

crossphase.nl
Flevoweg 9
2318 BZ Leiden
info@crossphase.nl

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kun je een e-mail sturen aan privacy@crossphase.nl.

Ontdekken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

bel naar
071 528 0002
mail naar
info@crossphase.nl