Bescherming persoonsgegevens

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die Crossphase aanbiedt. Wij besteden er de uiterste zorg aan om jou als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Crossphase is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Crossphase geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Crossphase.

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Crossphase naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Meer informatie over onze privacyverklaring.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Crossphase. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Crossphase verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien je daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden, of een formulier – zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt in de sollicitatieprocedure – in te vullen. Crossphase gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden.

  • Het verstrekken van informatie over Crossphase, haar producten of diensten.
  • Het verlenen en verbeteren van onze producten en diensten.
  • Het opnemen van jouw gegevens voor de sollicitatieprocedure.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Crossphase verkoopt of verhuurt jouw persoonsgegevens aan niemand. Voor sollicitanten geldt: de persoonsgegevens die je verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor die doeleinden waarvoor je deze hebt verstrekt, namelijk het solliciteren bij Crossphase en/of het ontvangen van passende vacatures.

Gebruik technologie

Crossphase behoudt zich het recht voor om alle software, applicaties en systemen te gebruiken die zij nodig acht bij de uitvoering van haar dienstverlening. Crossphase garandeert dat zij hierbij geen inbreuk zal maken op de eigendomsrechten en privacyvoorwaarden van derden.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van jouw gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Crossphase over jou heeft vastgelegd en waarvoor Crossphase deze gegevens gebruikt, dan kan je informatie hierover per email opvragen. Via deze weg kan je ons ook verzoeken jouw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen

Crossphase behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Ontdekken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

bel naar
071 528 0002
mail naar
info@crossphase.nl